PERSONUPPGIFTSPOLICY

Behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR

Personuppgiftsansvarig:

MD Service

Gamla Göteborgsvägen 18

511 63 Skene

Telefon 0735-570505

Insamling samt hantering av personuppgifter

Rättslig grund för insamling samt behandling av personuppgifter är att möjliggöra vårt uppdrag gentemot potentiella, aktiva och gamla kunder samt leverantörer. Uppgifter samlas in direkt från våra kunder via vår hemsida, via telefon, via mail eller vid direktmöte.

MD Service samlar in och behandlar följande information

Företagsnamn & Organisationsnummer, Kontaktperson, Namn (förnamn, efternamn), Telefonnummer, Faktura samt leveransadress, E-post.

E-post och Telefonnummer används främst till att uppdatera våra kunder om leveransstatus på inner liggande order. E-postutskick och SMS-utskick görs även för att informera om aktiviteter som MD Service medverkar i samt om erbjudande och inbjudningar. Information kring hur man kan avregistrera sig från utskick gällande marknadsaktiviteter samt erbjudanden finns alltid med i dessa utskick. Önskar man inte information kring leveransstatus skall man kontakta MD Service via telefon eller mail.

Vid nyregistrering görs alltid kreditupplysning på företaget för att bedöma kreditvärdighet, detta kan även ske på befintlig kund om misstanke kring försämrad kreditvärdighet uppstår.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan MD Service komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter. Vi kan komma att lämna personuppgifter till tredje part i de fall då rättslig grund finns. MD Service säljer inte vidare personuppgifter till tredje part.

Borttagning av personuppgifter sker då inte längre uppgifterna krävs för att möjliggöra vårt uppdrag gentemot potentiella, aktiva och gamla kunder samt leverantörer eller vad som krävs i enlighet med rådande lagstiftning, så som bokföringslagen. Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi på
MD Service behandlar om dig som person samt att uppgifter rättas/raderas såvida de inte utgör en nödvändig del av ett underlag för att möjliggöra vårt uppdrag gentemot kund eller leverantör eller på annat sätt behövs för att MD Service ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser.

Back To Top